Náhrobník v Motešiciach

Pamiatkový objekt NKP Kaplnka a náhrobník vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový náhrobník pochádza z 2.polovice 17.storočia. Je osadený na Kaplnke svätého Jána Nepomuckého, ktorá stojí v časti Dolné Motešice.

Leave a Reply