Náhrobník v Drietome

Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobník vyhlásený v roku 2012. Barokový kamenný náhrobník neznámeho člena rodiny Jesenskovcov z obdobia pred rokom 1741. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Je osadený v opornom múre východne od rímsko-katolíckeho kostola svätej Kataríny Alexandrijskej.

Leave a Reply