Mestský palác Hlavná 40 v Starom Meste (Vitézov dom – Vitézov dvor)

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný mestský palác. Novogotická budova postavená v období 14.storočie až polovica 15.storočia. Upravovaná bola koncom 16.storočia, v polovici 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a v rokoch 1848 a 1888. Má jedno a šesťtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby po roku 1848 je Jozef Fischer. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Hlavná 40 oproti parku v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Pamätná tabuľa O. Hemerku.