Meštiansky dom Sad padlých hrdinov 22 v Medzeve (Sohlerov dom)

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a brána vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Meštiansky dom. Secesný dom zo začiatku 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v severozápadnej časti námestia v Pamiatkovej zóne.

Brána. Secesná murovaná vstupná brána zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa vľavo od uličnej fasády.