Ľudový dom s areálom v Makove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v osade Bugalovci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v 19.storočí. Prízemná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Maštaľ. Kamenná a zrubová maštaľ bola postavená pravdepodobne v 19.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Stodola. Zrubová stodola (humno) bola postavená na prelome 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.