Lipy vo Svederníku

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to tri exempláre lipy malolistej a tri exempláre lipy veľkolistej. Prvá lipa malolistá má obvod kmeňa 260cm, výšku 25m a priemer koruny 10m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 238cm, výšku 24m a priemer koruny 10m. Tretia lipa malolistá má obvod kmeňa 288cm, výšku 24m a priemer koruny 8m. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 408cm, výšku 24m a priemer koruny 8m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 290cm, výšku 22m a priemer koruny 7m. Tretia lipa malolistá má obvod kmeňa 254cm, výšku 23m a priemer koruny 9m. Všetky stromy majú vek 120 rokov. Stromy sú výrazným krajinotvorným prvkom uprostred poľnohospodársky využívanej pôdy. Sú významné z kultúrneho, estetického a vedeckého významu. Rastú na cintoríne.