Lipy v Nezbudskej Lúčke

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Sú to tri exempláre lipy, z toho jedna lipa malolistá a dve lipy veľkolisté. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 356cm, výškou 31m, priemerom koruny 11m. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 393cm, výšku 29m a priemer koruny 11m. Druhá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 380cm, výšku 31m a priemer koruny 11m. Všetky stromy majú vek okolo 250 rokov. Sú významné svojim vysokým vekom a chránené sú z historického, vedeckého a estetického hľadiska. Rastú východne od obce na kopci pri majeri.