Lipy vo Višňovom

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to päť exemplárov stromov, z toho tri lipy veľkolisté a dve lipy malolisté. Prvá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 412cm, výšku 29m a priemer koruny 12m. Druhá lipa veľkolistá má obvod kmeňa 407cm, výšku 23m a priemer koruny 8m. Tretia lipa veľkolistá má obvod kmeňa 375cm, výšku 29m a priemer koruny 9m. Prvá lipa malolistá má obvod kmeňa 328cm, výšku 19m a priemer koruny 9m. Druhá lipa malolistá má obvod kmeňa 335cm, výšku 18m a priemer koruny 14m. Všetky stromy majú vek 100 rokov. Sú významné z estetického, kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastú za kostolom.