Lipy v Rudnej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Sú to tri exempláre esteticky významných líp malolistých s výškou 27-32m, obvodom kmeňa 409-436cm, priemerom koruny 7-17m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Rudná pri oplotení cintorína vedľa hlavnej cesty vedúcej obcou.