Lipa v Silici

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1989 a 1996. Lipa malolistá s výškou 18m, obvodom kmeňa 225cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 150 rokov. Je chránená z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických, rekreačných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Silica vo vnútri oplotenia objektu kostola reformovanej cirkvi.