Lipy v Dačovom Lome

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre lipy veľkolistej s výškou 18 a 23m, obvodom kmeňa 645 a 566cm, priemerom koruny 12 a 16m a vekom 300 a 200 rokov. Stromy majú biologický a estetický význam a spojitosť s pamiatkovým objektom kostola. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých a kultúrnych dôvodov a pre spojitosť s pamiatkovým objektom kostola. Nachádzajú sa v obci Dačov Lom v časti Horný Dačov Lom pri kostole.