Lipa v Ondrašovej

Za chránený bola vyhlásená v roku 1975 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 478cm, výškou 18m, priemerom koruny 14m a vekom 100 rokov. Je chránená z biologického, estetického, kultúrneho a vedeckého dôvodu. Stojí v Litovskom Mikuláši, v časti Liptovská Ondrašová medzi kultúrnym domom a potokom Jalovčianka.