Lipa v Ďurčinej

Za chránený bola vyhlásená v roku 1982 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 623cm, výškou 23m a priemerom koruny 16m. Má vek 250 rokov. Je unikátnym objektom v okrese, vyniká vekom i dimenziami. Je pozoruhodná najmä impozantným a kompaktným kmeňom. Je významná z kultúrneho a vedeckého hľadiska. Rastie v lokalite Očkech grunt.