Kysucko-oravská lesná úvraťová železnica v Oravskej Lesnej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Začiatkom 20.storočia sa vedenie Oravského komposesorátu rozhodlo riešiť otázku dopravy dreva a za týmto účelom vybudovať lesnú železnice s rozchodom 730mm, schopnú prekonať členitý terén. Lesné úzkorozchodné železnice v tomto období predstavovali modernú ale už osvedčenú technológiu, ktorá sa dobre uplatnila v lesnom prostredí v celej strednej Európe. Projekt novej lesnej železnice bol vyhotovený v období 1.svetovej vojny a v dňoch 3.-4.7.1918 získal stavebné povolenie. Využitím práce vojnových zajatcov bola trať už 27.7.1918 uvedená do prevádzky. Nová železnica viedla z Oravskej Lesnej cez Zákamenné do Lokce. Umožnila vyvážať drevo z lesných správ Oravského komposesorátu s centrom v Mútnom a Zákamennom, nemala však žiadne priame spojenie s verejnou železničnou sieťou. Z dôvodu odstránenia tohto nedostatku boli v roku 1921 vypracované tri projekty. Najekonomickejšie riešenie predstavoval nápad prepojiť Oravskú lesnú železnicu s obdobnou traťou na Kysuciach. Toto riešenie bolo schválené v roku 1924. Kysucká lesná železnica bola spojazdnená 15.10.1918 a na rozdiel od oravskej mala priame spojenie so strategicky cennou Košicko-bohumínskou železnicou prostredníctvom vlečky v Oščadnici a obe trate boli od seba vzdialené iba 8km. Projekt spojovacej železnice vytvorila firma Dipl. Ing. E. a L. Gál z Ružomberka. Projekt obsahoval technicky výnimočné a nápadité riešenie problému vysokého prevýšenia na vrchu Beskyd, ktorý bolo treba prekonať. Zvolený variant zahŕňal 5 úvratí, pričom úvrate Chmúra a Beskyd slúžili ako stanice. Spojovacia trať bola dokončená 1.12.1926. Prevádzkové povolenie bolo udelené 15.2.1928 Ministerstvom železníc ČSR. Spojením Oravskej a Kysuckej lesnej železnice vznikol jeden integrovaný dopravný systém na hlavnom úseku Oščadnica – Lokca, dlhý viac ako 60km. Komerčná premávka sa rozbehla naplno a počas nej pružne vznikali a zanikali odbočky tak, aby sa zefektívnila doprava podľa aktuálnych potrieb ťažby a údržby lesov. Kysucko-oravská lesná železnica úspešne slúžila po celé obdobie ČSR a vojnového Slovenského štátu. Ani jej sa ale nevyhli vojnové udalosti a v zime v roku 1945 bola poškodená partizánmi, ktorí takto chceli zabrániť tomu, aby ju využívali okupačné jednotky fašistického  Nemecka. V súčasnosti sa kysucká časť trate už nepoužíva ale slúži ako súčasť Múzea oravskej dediny vo Vychylovke. V prevádzke je úsek Tanečník-Beskyd. Na oravskej strane je v Oravskej Lesnej expozícia Oravskej lesnej železnice.