Kúria rodiny Vitolay v Ďurčinej

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1994. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kúria. Baroková kúria rodiny Vitolay z 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím. Solitér č.12 stojí na začiatku obce.

Sýpka. Baroková sýpka z 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí ako solitér južne od kúrie.

Brána. Baroková vstupná brána z 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa medzi sýpkou a voziarňou v areáli kaštieľa.

Voziareň. Kamenná tehlová voziareň z 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí južne od kúrie.