Barokový kaštieľ v Gbeľanoch

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Neskorobarokový, Majláthovský kaštieľ, tzv. Veľký kaštieľ, z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol po roku 1948 a v rokoch 1976-1983. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér č.140 stojí v strede prírodno-krajinárskeho parku s historickou zeleňou z 19.storočia. V kaštieli v minulosti sídlila správa CHKO Malá Fatra.

Nádvorie. Neskorobarokové nádvorie kaštieľa z 2.polovice 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa severovýchodne od kaštieľa.

Studňa. Kamenná studňa z 2.polovice 18.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v južnej časti nádvoria kaštieľa.

Hospodárska stavba. Baroková hospodárska stavba bola postavená v 50.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1976-1983. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí na severovýchodnej strane nádvoria kaštieľa.

Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare obráteného L.