Kostol všetkých svätých v Trstenom

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne neskororománsky rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1269 na staršom základe, neskôr goticky upravený, prestavaný bol v roku 1830. Je to pravdepodobne najstarší kostol v Liptove. Je jednoloďový, zakončený polkruhovou apsidou. Na južnej strane kostola sa zachoval pôvodný ranogotický portál. V roku 1900 bol vymaľovaný Michalom Belušom z Bobrovca. Stojí pri ňom zvonica.

Drevená zvonica.