Kostol všetkých svätých v Brodzanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený pravdepodobne na prelome 17. a 18.storočia na starších základoch. Upravovaný bol v roku 1735, kedy bola zvýšená veža. Bočné kaplnky pochádzajú z roku 1757. V rokoch 1789-1790 boli fasády klasicisticky upravené. Stavba s gotickou krstiteľnicou a gotickým zvonom z roku 1487. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhový záverom sakristie. Jednoloďová jednovežová dvojkaplnková stavba stojí v strede obce.

Leave a Reply