Kostol svätej Heleny v Podhoranoch

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Heleny z 12. a zo začiatku 13.storočia. Barokovo upravovaný a rozšírený bol v roku 1794, klasicisticky upravený bol v 19.storočí. Ďalšie úpravy v rokoch 1979-1980 a 1998-2000. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Mechenice v strede obce.

Hradbový múr. Barokové kamenné opevnenie z 18.storočia okolo kostola. Má nepravidelný oválny pôdorys.