Kostol svätého Vojtecha v Blatnom

Národná kultúrna pamiatka Kostol a ohradný múr s bránou vyhlásená v roku 2020. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. V súčasnosti baroková stavba rímsko-katolíckeho kostola postavená v rokoch 1390-1397 v gotickom slohu. Spomína sa v roku 1390. Upravovaná bola v roku 1561, v 18.storočí (baroková úprava), v rokoch 1850, 1901, 1958, 1996 a začiatkom 21.storočia. Jednoloďová stavba s jednou vežou má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Nachádza sa na ulici Šafrická vo východnej časti obce.

Ohradný múr s bránou. Múr okolo kostola bol postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1742, v 30.rokoch 20.storočia, v roku 1948 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys.