Kostol svätého Štefana Kráľa v Stupave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v 1.polovici 17.storočia na historickom námestíčku v centre Stupavy. Začiatkom 18.storočia bol barokovo upravený a v rokoch 1764-1767 bol upravovaný opäť. Opravovali ho aj v rokoch 1911 a 1935 po požiaroch. Najnovšia oprava fasády a okolia kostola prebehla v roku 2007. Trojloďový sakrálny priestor s oblým záverom presbytéria so vstavaným chórom na západnej strane, ktorý sa do lode otvára širokou arkádou. Presbytérium je zaklenuté českou klenbou. Hlavná loď a bočné lode sú zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Na severnej a južnej strane v priestore druhého klenbového poľa sú pristavané kaplnky. Hlavné priečelie kostola členia pilastre s iónskou hlavicou. Do štítkového priečelia je vstavaná veža z roku 1911. Je členená horizontálnou bosážou, ochozou na krakorcoch a pilastrami s iónskou hlavicou. Veža je krytá barokovou baňou, v nikách sú plastiky svätcov a Krista Kráľa. Hlavný oltár je barokový z čias okolo roku 1750 s obrazom svätého Štefana Kráľa z 2.polovice 19.storočia. Po stranách oltára vo výklenkoch a pod nimi sú barokové plastiky svätcov. Bočné oltáre, kazateľnica a krstiteľnica, skriňa s točenými stĺpmi v sakristii a dva kalichy – všetko barokové, pochádzajú z 2.polovice 18.storočia. V Kaplnke svätého Michala je oltár s plastikou svätca a oltár svätého Jána Nepomuckého. V Kaplnke Panny Márie je oltár zo začiatku 19.storočia so staršími plastikami svätcov a oltár Piety z 2.polovice 18.storočia. Kostol stojí na Námestí svätej Trojice.

Leave a Reply