Kostol Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jednoloďový prízemný barokový rímsko-katolícky farský Kostol Mena Panny Márie bol postavený v rokoch 1729-1733. Má dvojvežové priečelie. Upravovaný bol v 19.storočí. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Hlavný oltár je pôvodne barokový. Po boku sa nachádza 6 oltárov so vzácnymi obrazmi. Kostol stojí na ulici SNP.

Leave a Reply