Kostol svätého Mikuláša, biskupa v Kľačne

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2017. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Gála, opáta pochádza z polovice 13.storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1464. V roku 1686 bol obnovený a rozšírený. Ďalšie úpravy v rokoch 1675-1718. V roku 1749 bol rozšírený prístavbou sakristie. Neskôr bol historizujúco obnovený. Upravovaný bol v rokoch 1862-1865, 1898, 1924 a neskôr. Dnes je barokový jednoloďový jednovežový kostol zasvätený svätému Mikulášovi, biskupovi. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v južnej časti obce, juhozápadne od cintorína. Pred kostolom stojí mariánsky stĺp.

Bašta. Kamenná ranogotická bašta opevnenia kostola z 13.storočia. Upravovaná bola v roku 1686, v polovici 18.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa severozápadne od kostola.

Hradbový múr. Kamenný hradbový múr opevnenia kostola bol postavený v ranej gotike v 13.storočí. Upravovaný bol v 16.storočí, v 18.-19.storočí a v roku 1995. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo kostola.

Príkostolný cintorín.

Leave a Reply