Kostol svätého Michala, archanjela vo Veľkom Klíži

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Románsky panský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1130. Používaný bol do roku 1828, potom spustol. Upravený bol v 19.storočí. Obnovený bol v roku 1936 s prestavanou okrúhlou vežou mimo osi kostola. Jednoloďový jednovežový kostolík s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom stojí na cintoríne v časti Klížske Hradište. Zachovali sa fragmenty nástenných malieb.

Leave a Reply