Kostol svätého Michala, archanjela vo Vaďovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol svätého Michala, archanjela dal postaviť Štibor II. syn Štibora zo Štiboríc. Pôvodne neskorogotický kostol bol postavený v rokoch 1424-1427 ako kaplnka. Neskôr bol prestavbami úplne zbarokizovaný. Upravený bol v 17.storočí. V roku 1770 bola pristavaná veža. Po požiari v roku 1779 bol opravený a zbarokizovaný. Veža má šindľovú strechu, zvon je z roku 1693. Upravený i v 19.storočí. Kostol slúžil striedavo evanjelickej a katolíckej cirkvi. Jednoloďová stavba stojí v obci.

Leave a Reply