Kostol svätého Michala, archanjela v Kurime

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela zo začiatku 14.storočia. Po roku 1415 bol rozšírený. Upravovaný bol v roku 1652, barokovo prestavaný po požiari v roku 1700. V roku 1864 bola postavená nová veža a v roku 1907 bol kostol reštaurovaný. Stavba s pôvodným gotickým pôdorysom a obvodovým murivom je jednoloďová s polygonálne uzavretým predĺženým presbytériom. Oba priestory majú barokové klenby s klenbovými pásmi, ktoré v lodi dosadajú na rímsy pilastrov. Vchod do lode z priestoru pod vežou má ostroluký gotický portál s pozmenenou profiláciou. Na jeho ostení je nápis vzťahujúci sa na reštaurovanie stavby v roku 1652. Južná fasáda má polkruhom ukončené barokové okná s klenákmi. Na jednom mieste sa pod omietkou črtajú obrysy zamurovaného gotického okna. Na východnej a južnej strane kostola sú masívne oporné piliere. Veža členená narožnými pilastrami, kordónovou a terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá laternová baňa, je zakončená štíhlym ihlancom. V roku 1969 bol v kostole postavený nový chór. O tri roky neskôr sa uskutočnila generálna oprava celej stavby. Pri odstraňovaní vonkajšej omietky boli odkryté fragmenty piatich gotických okien. Na južnej strane sa objavil aj portál s lomeným oblúkom a nad nim rozeta. Obidva dávno zamurované otvory zakrýva oporný pilier. Z pôvodného gotického interiéru kostola sa zachovalo súsošie Panny Márie s umučeným synom (Pieta) z rokov 1420-1430. Kostol stojí v strede obce.