Kostol svätého Michala, archanjela v Jastrabej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z 90.rokov 13.storočia. Renesančne a barokovo bol upravovaný v 17. a 18.storočí. V interiéri sa nachádzajú oltáre z roku 1672. Nachádza sa v strede obce.