Kostol svätého Michala, archanjela v Čunove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskorobarokový jednoloďový farský Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 18.storočia, z roku 1783, s cenným interiérom. Stojí na základoch predchádzajúceho kostola. Neexistuje presný údaj o výstavbe a posvätení prvého kostola. Vo farskej kópii záznamu z roku 1704 sú zaujímavé údaje o živote farnosti. Píše sa v ňom o prvom farárovi v rokoch 1704-1744 (Pavol Krajachich). V kostole, ktorého dátum vysviacky nie je istý, sa nachádzal jeden malý oltár, dva strieborné kalichy a patény, krstiteľnica a dva ornáty. Viedli sa matriky krstov od roku 1700 a od roku 1704 aj matriky sobášov a pohrebov. Upravovaný bol v rokoch 1988 a 2003-2004. Je to jednovežová a jednokaplnková stavba so stlačeným segmentovým záverom. Kostol stojí na ulici Hraničiarska v strede obce.

Leave a Reply