Kostol svätého Jána Nepomuckého v Štóse

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí. Renesančne bol upravený a rozšírený v roku 1500. V roku 1542 bol renovovaný a bola postavená východná loď kostola. V roku 1611 bola na južnej strane postavená renesančná veža s neskoršou barokovou úpravou. V polygonálnej svätyni je hviezdicová ranorenesančná klenba. V 2.polovici 18.storočia bol kostol barokovo upravený. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Hlavný oltár s obrazom svätého Jána Nepomuckého bol postavený v roku 1727. Posledná obnova, pri ktorej sa vykonala maľba stropu, bola prevedená v roku 1937 za finančnej pomoci majiteľa nožiarskej továrne Wlaszlovitsa. Celková renovácia vonkajšej fasády kostola s kompletnou výmenou strešnej krytiny a vonkajšou maľbou celého kostola sa uskutočnila až po 60.rokoch totalitného režimu v rokoch 1996-1998. Nachádza sa na hornom konci obce.