Kostol svätého Imricha v Čimhovej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V roku 1653 bol za pomoci kňaza Jána Sczechowicza v obci postavený drevený kostolík, do ktorého sa na bohoslužby schádzali katolíci takmer z celej Oravy. Murovaný neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Imricha bol postavený v rokoch 1774-1775. Upravovaný bol v rokoch 1779, 1794, 1925 a v 70.rokoch 20.storočia. V rokoch 2010-2012 prebehla vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia kostola. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Stojí na cintoríne v západnej časti obce.