Kostol svätého Bartolomeja v Richvalde

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Bartolomeja z 2.polovice 14.storočia postavený pravdepodobne na mieste staršieho murovaného objektu, o ktorom sa v listine z roku 1355 tvrdí, že existoval už v roku 1325. Zakladateľom kostola mohol byť šľachtic Mikuláš z Perína, spomínaný v listine z roku 1355, resp. niektorý z jeho potomkov. Upravovaný bol v roku 1477, obnovený v roku 1611 a barokovo upravený v roku 1716. Ďalšie úpravy v rokoch 1944 a 1965-1966. Súčasný, z pamiatkového hľadiska takmer vzorný, stav kostola je výsledkom vydarenej generálnej rekonštrukcie, ktorá prebiehala na konci 80.rokov 20.storočia. Jeho nesporné architektonické a umelecko-historické kvality boli predmetom záujmu pamiatkárov už od 19.storočia. Z jeho pôvodného vybavenia sa až do súčasnosti zachovali dve nesmierne vzácne pamiatky. Prvou je kamenná, 1m vysoká, krstiteľnica s polygonálnou nohou a oblou kupou, do ktorej je vytesaný trojpásový vlys. V kostole je dnes umiestnená na južnej strane svätyne.