Kostol reformovanej cirkvi v Turnianskej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka Kostol a ohradný múr vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Klasicistický jednoloďový reformovaný evanjelický, pôvodne kalvínsky, kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1792-1800. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v rokoch 1960 a 1969. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom. Sieňová stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti obce v Pamiatkovej zóne.

Ohradný múr. Klasicistický ohradný kamenný múr z roku 1892 okolo kostola. Má nepravidelný pôdorys. Jeho autorom je József Blizman.