Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja v mestskej časti Juh

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Funkcionalistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja postavený v rokoch 1930-1939. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Autorom stavby je S. Klein. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Milosrdenstva na severnej hranici nemocničného areálu.