Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Šebastovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pôvodne románsky jednoloďový filiálny rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z polovice 13.storočia. Upravovaný bol v období koniec 15. až začiatok 16.storočia. V rokoch 1863-1864 bol úplne prestavaný. Upravovaný bol v rokoch 1993-1997. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s trojuholníkovým záverom. Autorom prestavby v rokoch 1863-1864 je Michal Répászky. Nachádza sa na južnej strane ulice Repíková.