Kostol nanebovzatia Panny Márie v Diakovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený pred rokom 1103. Upravovaný bol v rokoch 1228, 1700, 1768, 1872-1875 (prestavaný a zväčšený) a 1940. Dvojvežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojnásobným polkruhovým záverom. Na južnej strane románskej časti kostola sa nachádza Kaplnka svätého Štefana, ktorá je pravdepodobne staršia a pôvodne stála samostatne. Má podkovovitú apsidu a považuje sa za pôvodný kostol z roku 1103. Spolu s kláštorom v Hronskom Beňadiku patrí k najpozoruhodnejším a najhodnotnejším pamiatkam kláštornej architektúry na Slovensku. Bazilika je postavená z tehál a patrí medzi stavby, tzv. lombardského typu. Stojí v severovýchodnej časti obce.