Lipa malolistá v Šali

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 521cm, priemerom koruny 25m a vekom viac ako 150 rokov. Vyniká mohutným vzrastom, zdravím a poskytuje významnú zeleň. Je chránená z estetických, mikroklimatických, krajinárskych, ekologických a semenárskych dôvodov. Nachádza sa vo dvore jaslí na sídlisku Váh v Šali.

Topoľ čierny v Nededi

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 26m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z estetických, zdravotných, krajinárskych, ekologických a pôdoochranárskych dôvodov. Strom je výnimočný zriedkavým výskytom v tejto oblasti. Nachádza sa za obcou Neded pri pravom brehu Váhu, oproti hospodárskemu dvoru poľnohospodárskeho družstva.