Kostol Najsvätejšej Trojice v Diviackej Novej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice z 30.rokov 16.storočia. Jednoloďová stavba bola upravená v roku 1695. Fasádová úprava z roku 1937, veža je prestavaná. Vnútorné zariadenie je barokové. Hlavný oltár svätého Jána je barokový so stĺpovou architektúrou a nadstavcom. Baroková kazateľnica z konca 17.storočia, renesančné lavice z 2.polovice 16.storočia. Jednoloďový jednovežový filiálny kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom stojí pri kaštieli.

Leave a Reply