Kláštor premonštrátov v Starom Meste (Kráľovský dom, Konzulát Maďarskej republiky)

Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor premonštrátov. Ranobaroková budova postavená po roku 1654. Upravovaná bola v rokoch 1671-1681, 1701, okolo roku 1811, koncom 19.storočia a v rokoch 1928-1932. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkídlový nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto vo východnej časti ulice Hlavná 67.

Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pamätné gymnázium. Gymnázium Kováčska. Historizujúca budova postavená v 17.storočí. Upravovaná bola v roku 1902-1904. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Sándor Baumgarten, autorom projektu prestavby z roku 1902 je Herzeg. Schodisková nárožná budova sa nachádza na ulici Kováčska 28 pri ulici Univerzitná.

Pamätná tabuľa J. Záborského.

Pamätná tabuľa 1.košickej univerzity.

Pamätná tabuľa K. Murgaša.