Kláštor jezuitov v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kláštor jezuitov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor jezuitov. Barokový kláštor jezuitov pochádza z rokov 1743-1754. Upravovaný bol v rokoch 1825-1833. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Stojí na západnej strane Mariánskeho námestia 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom galéria.

Kostol. Kostol obrátenia svätého Pavla.