Kláštor františkánov v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Konvent františkánov. Barokový kláštor františkánov postavený v rokoch 1730-1734. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v roku 1924 a v 2.polovici 20.storočia. Má štvorkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Budova konzervatória stojí na Hurbanovej ulici 12.

Kostol. Kostol svätej Barbory.