Kláštor františkánov v Trstenej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Nachádza sa na Námestí M. R. Štefánika v centre mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Konvent. Pôvodne barokový kláštor bol vybudovaný v rokoch 1778-1803. Spolu s kostolom bol niekoľkokrát prestavaný a to v rokoch 1861 klasicisticky, po roku 1912, v rokoch 1945 a 1971. Novšie úpravy pochádzajúce z 20.storočia pozmenili i tvar okien. Dvojpodlažný kláštor spolu s prípojnou budovou má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu a pôvodnú klenutú priebežnú chodbu, ktorou sa vchádza do klenutých miestností. Súpis výtvarných pamiatok Oravy z roku 1944 uvádza, že v inventári kláštora sa nachádza obraz Márie Magdalény s pekným starým rámom z konca 16.storočia a obraz svätej Františky z 18.storočia. Na dolnej chodbe kláštora je umiestnená baroková spovednica a patronátne lavice z 18.storočia. Je to práca neznámeho autora. Drevené lavice v hladkom prevedení majú bohato vykrojované bočnice. Drevo je mramorované. Kláštor bol po roku 1950 sídlom referátu okresného národného výboru. V roku 1971 bol prestavaný na hotel Oravica. Po roku 1989 sa opäť stal vlastníctvom františkánskej rehole a kláštora.

Kostol. Kostol svätého Juraja, mučeníka.