Kaštieľ v Kecerovciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ I. Starší (dolný) kaštieľ. Pôvodne renesančný zámok postavený v roku 1500. Upravovaný bol v roku 1582 a v 17., 18. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Zachované renesančné okno na fasáde. Nachádza sa na okraji obce Kecerovské Pekľany 250.

Kaštieľ II. Mladší (horný) kaštieľ. Renesančný kaštieľ postavený v roku 1582. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na okraji časti Kecerovské Pekľany 107.

Park. Park pri kaštieli z roku 1580. Upravovaný bol v 17.-19.storočí. Nachádza sa v strede obce.