Kaštieľ v Čunove

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a sýpka vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ rodiny Sapáry a Lóňai z konca 18.storočia, z rokov 1765-1770. Upravovaný bol okolo roku 1800 a v rokoch 1985-1990. Je to solitérna chodbová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova č.218 stojí na južnom okraji mestskej časti pri hlavnej ceste v parku.

Sýpka. Renesančná stavba bola postavená v období 2.polovica 16.storočia až 1.polovica 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1765-1770, v 1.polovici 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a po roku 1950. Solitérna stavba má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná.  Stavba č.222 stojí západne od kaštieľa.

Leave a Reply