Božia muka v lokalite Chrapkovec v Podmaníne – Považská Bystrica

Božia muka v lokalite Chrapkovec v Podmaníne – Považská Bystrica

Božiu muku alebo kaplnku Svätého Jozefa, robotníka, dala postaviť jedna z miestnych rodín z vďaky za uzdravenie. Vysvätená bola 25.9.2016. Kaplnka v podobe vitrínky osadenej na obloženom betónovom stĺpe. Vo vitrínke, na ktorej oblúkovom vrchole je osadený kríž, je umiestnená socha svätého Jozefa s dieťaťom. Kaplnka je chránená kovovým oplotením na obloženom betónovom sokli. Vedie k nej niekoľko betónových schodíkov. Nachádza sa v Považskej Bystrici, západne od mestskej časti Podmanín, v lokalite Chrapkovec pri poľnej ceste.