Kaplnka Božieho hrobu v Španej Doline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Novogotická rímsko-katolícka Kaplnka Božieho hrobu postavená v rokoch 1640-1674. Upravovaná bola v roku 1794, koncom 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Kaplnka je postavená podľa odvodeného vzoru jeruzalemského hrobu. Jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom je pravdepodobne kaplnkou kalvárie. Nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.