Kalvária v Banskej Štiavnici

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1955. Komplex sakrálnych stavieb citlivo umiestnených do prírodného prostredia na strmom čadičovom vrchu Scharfenberg (Ostrý vrch) tvorí jedinečnú ukážku súladu prírody a ľudského umu. Základný kameň pre stavbu Kalvárie bol položený 14.9.1744 a presne o sedem rokov 17.9.1751 bola stavba dokončená. Stavba bola začatá z iniciatívy jezuitského pátra Františka Pergera. Objekty komplexu predstavujú skutočnú galériu výtvarných diel s liturgickým programom zastavení krížovej cesty. Väčšina objektov bola postavená z darov štiavnických rodín, ktorých erby sú na jednotlivých kaplnkách. Nachádza sa na ulici Pod Kalváriou v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol povýšenia Svätého kríža.

Kostol Poslednej večere.

Kaplnka nanebovzatia Panny Márie.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 1.zastavenie (prípravné), Kristus sa lúči s Pannou Máriou, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 2.zastavenie (prípravné), Diabol pokúša Krista na púšti, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 3.zastavenie (prípravné), Kristus umýva nohy apoštolom, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 1.zastavenie (pašiové), Kristus na hore Olivovej, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 2.zastavenie (pašiové), Judášova zrada, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 3.zastavenie (pašiové), Kristus pred Kaifášom, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 4.zastavenie (pašiové), Kristus pred Herodesom, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 5.zastavenie (pašiové), Bičovanie Krista, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kaplnka Ecce Homo.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 6.zastavenie (pašiové), Kristus padá pod krížom, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 7.zastavenie (pašiové), Pribíjanie Krista na kríž, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kaplnka Božieho hrobu.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 1.zastavenie (bolesti Panny Márie), Obriezka Ježiša, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 2.zastavenie (bolesti Panny Márie), Útek do Egypta, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 3.zastavenie (bolesti Panny Márie), Dvanásťročný Ježiš v chráme, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 4.zastavenie (bolesti Panny Márie), Stretnutie Krista s Pannou Máriou, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 5.zastavenie (bolesti Panny Márie), Panna Mária pod krížom, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 6.zastavenie (bolesti Panny Márie), Pieta, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Kalvárska kaplnka. Baroková kaplnka, 7.zastavenie (bolesti Panny Márie), Ukladanie Krista do hrobu, bola postavená v rokoch 1744-1751.

Súsošie. Súsošie Sedembolestnej Panny Márie pod krížom.

Oporný múr I. Nachádza sa pod Horným kostolom.

Oporný múr II. Nachádza sa pod kaplnkou Sväté schody.

Aleja. Lipová aleja z 19.storočia.