Hruška zelienka

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Hruška obyčajná s výškou 16m, obvodom kmeňa 310cm, priemerom koruny 12m a vekom 300 rokov. Pozoruhodný jedinec viažuci sa na históriu ovocinárstva v oblasti novobanských štálov. Je chránená z vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Novej Bani na samote U Lohajov vedľa domu.