Hradová (Košický hrad)

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý vznikol v 13.storočí, sa nachádzajú v časti Sever v lokalite Čermeľ na vrchu Hradová na severozápadnom okraji Košíc.

Hrad pravdepodobne postavil palatín Omodej. Po smrti posledného Arpádovca Omodeja III. v roku 1301 sa začínajú spory medzi Omodejovcami, ktorí boli na strane Karola Róberta a kráľovskou korunou. Po prepadnutí omodejovského hradu Gönz košickými mešťanmi a Spišiakmi, sa boje preniesli do blízkosti Košíc. Omodej si preto začal stavať na cudzom území, ktoré ovládal a z ktorého mohol kontrolovať aj Košice hrad. V roku 1307 sa Košice pridali na stranu Karola a preto spory zanikli. To vysvetľuje, prečo hrad nebol dostavaný. Omodejovci po prehratej bitke hrad stratili a kráľ ho daroval svojim verným prívržencom, ktorí prišli spolu s ním z Talianska, Drugetovcom. Neskôr sa stali majiteľmi hradu Bebekovci. Tí mali ustavičné spory s mešťanmi z Košíc, ktorí tvrdili že hrad bol postavený na ich území. Nakoniec keď sa do sporu zamiešal sám panovník, ktorému boli Bebekovci neverní, Košice v roku 1430 hrad skutočne získali. Košičanom nešlo, pravda, ani tak o samotný hrad, ako skôr o jeho rozsiahle majetky. Po ich získaní sa prestali o hrad starať a ten od polovice 15.storočia pomaly pustol a skoro zanikol.

Po hrade nezostali veľké stopy. Zvyšky základov a obvodového muriva nasvedčujú tomu, že tu kedysi stál hrad, pod ktorým sa roku 1311 odohrala známa rozhanovská bitka. Dnes iba z konfigurácie terénu a architektonických zvyškov možno usudzovať, že vysoký úzky chrbát skalného masívu bol vkomponovaný do areálu. Opevnenie sa skladá z okrúhlej veže a trojuholníkovej bašty, na ktorú nadväzuje plynule múr. Ten pokračuje ešte 100m a potom sa náhle končí. Ani iné pozostatky ani terénna dispozícia nenaznačuje pokračovanie hradieb, z čoho je možné usudzovať, že hrad nebol dostavaný. Hradová teda bola skôr pevnosť, ktorá so svojimi 3,8m hrubými múrmi aj napriek nedostavaniu mohla slúžiť svojmu účelu.

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hradná veža. Hlavná kruhová obytná veža bola postavená v gotike. Upravovaná bola v období 13. až začiatok 14.storočia. Bola jednopriestorová. Zanikla v polovici 15.storočia.

Hradbový múr. Hradbový kamenný múr bol postavený v gotike. Upravovaný bol v období 13. až začiatok 14.storočia. Zanikol v polovici 15.storočia. Dnes už iba fragmenty hradby.

Obranná veža. Obranná trojboká veža bola postavená v gotike. Upravovaná bola v období 13. až začiatok 14.storočia. Bola jednopriestorová. Zanikla v polovici 15.storočia.

Hradné nádvorie. Hradné nádvorie v areáli refúgia bolo postavená v gotike. Upravované bolo v období 13. až začiatok 14.storočia. Zanikla v polovici 15.storočia.