Hradisko Vyšehrad v Nitrianskom Pravne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Vyšehradné. Praveké výšinné hradisko Vyšehrad na kóte 829,7m. Od roku 1970 skúmaná archeologická lokalita. Z neskorej doby kamennej, eneolitu /3.000-1.900 p. n.l./ nálezy lengyelského obdobia a nálezy pohrebiska s kostrovými hrobmi. Nálezy z doby bronzovej /1.900-700 p. n.l./, sekerka a popolnicové polia lužickej kultúry. Ľud lužickej kultúry si tu vybudoval mohutné hradisko v mladšej dobe bronzovej /1.200-700 p. n.l. a osídlenie hradiska bolo i v staršej dobe železnej /700-400 p. n.l./ až laténskej. Hradisko bolo prestavané v mladšej dobe železnej obyvateľmi púchovskej kultúry. Vyšehrad sa týči nad obcou Nitrianske Pravno. Oddávna bol predovšetkým strategicky významnou pevnosťou na rozhraní Turca a Ponitria a jeho prvoradou úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty, tzv. Jantárovej, ktorá smerovala z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Vyšehrad je hradisko ohraničené strmými skalami, na južnej i východnej strane, ťažko prístupné i zo západnej a severnej strany. Celý areál má mocné opevnenie vzájomne od seba oddelené sústavou valov na štyri samostatné dvorce. Vstup na hradisko je zo severnej strany, kde je aj najnižšia časť hradiska a najbližší zdroj vody. Hradisko ľudu púchovskej kultúry až do doby rímskej /1.-4.storočia n.l./. Archeologické pramene dosvedčujú, že svoju funkčnosť si hradisko, i keď v zmenšenej miere, udržalo i v priebehu Veľkomoravskej ríše a v priebehu 10. a 11.storočia. Bohaté osídlenie pochádza z čias Veľkej Moravy, kedy sa Vyšehrad stal centrom slovanského obyvateľstva žijúceho na hornom Ponitrí a v Turci. V stredoveku bolo praveké a slovanské hradisko prebudované na drevený hrad s mohutným opevnením. Bolo to na prelome 13. a 14.storočia v období vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a v 60.rokoch 15.storočia, keď si na Vyšehrade zriadil svoju operačnú základňu bratrícky veliteľ Slovácko. V období ranného stredoveku patril hrad významnému šľachtickému rodu Diviackych. S Vyšehradom sú spojené aj mená panovníkov Bela IV. /1235-1270/ a Ladislava IV. Kumanského /1272-1290/. V 15.storočí bol hrad zničený bratríckymi vojskami.

Leave a Reply