Hrad Lipovec (Kecerovský hrad)

Zrúcaniny gotického hradu z 13.storočia sa nachádzajú nad dolinou Kostolianskeho potoka nad obcou Kecerovský Lipovec.

Hrad sa prvýkrát písomne spomína v roku 1282 pri deľbe majetku Lipovec, kým panstvo Lipovec už v roku 1229. Hrad vybodovali medzi týmito rokmi šľachtici Abovci, ktorých lipovecká vetva vystupovala neskôr pod menom Kecer, odvodenom od názvu Kecerovský Lipovec. V roku 1299 sa spomína ako castrum Elusku (Ostrý kameň), v roku 1311 ako castrum Ekuskw, v roku 1314 už ako castrum Lypolch, v roku 1392 ako castrum Lypowch, v roku 1396 ako castrum Lypouch a v roku 1433 ako castrum Lypoucz. Abovci vlastnili hrad do začiatku 15.storočia, kedy hrad vlastnil už Štefan de Zbudza, Hedviga Zápoľská a jej synovia Juraj a Ján. Z nich posledný menovaný ho vraj v roku 1543 zničil. Ďalej bol vo vlastníctve vdovy po Gabrielovi Perénim, Františka Drugeta a iných. Hrad zanikol v 16. storočí, v roku 1585 sa spomína už ako zrúcaný. Niekoľko budov hradu však mohlo stáť až do začiatku 18. storočia a boli zničené až po Rákociho povstaní.

Hrad vybudovali na pozdĺžnej skalnej ostrožine, ktorá mu dávala prirodzené strategické miesto. Z troch strán bol zabezpečený priekopou a valom, štvrtú stranu chránil strmý zráz nad potokom. Po okraji vrcholovej plošiny sa tiahlo obvodové opevnenie chrániace oválnu 33m dlhú a 7-12m širokú plochu. Uprostred východného okraja stála veža s priemerom 10-12m, na západ od nej mohli pravdepodobne stáť palácové stavby, vytvárajúce v strede malé nádvorie. Na západnej strane bola vstupná brána, ku ktorej sa prichádzalo po moste nad priekopou alebo cez priekopu samotnú. Objekty boli postavené z miestneho kameňa spájaného maltou. Našli sa aj tehly pravdepodobne z prestavby začiatkom 16.storočia.

Dodnes je v teréne ľahko viditeľná prístupová cesta, valy a priekopy. Horný hrad však utrpel nájazdom prieskumníkov, pravdepodobne hľadačov pokladov. Preto je ťažké určiť ako boli rozmiestnené budovy vnútri opevnenia. Podľa výkopu na severnom okraji veže je na ňu napojený múr a tiahne sa smerom na západ. Mohla by to byť stopa po palácovej stavbe, keďže obvodový múr je cca 1m severne za ním. Viac by však mohli zistiť pamiatkari, ktorý by mohli hrad v tomto rozkopanom stave preskúmať a ďalšiemu devastovaniu zabrániť.